Webinar digitale transformatie staat online

Het Webinar over de digitale transformatie en de rol van de medezeggenschap is via YouTube terug te zien. Het Webinar kwam tot stand door samenwerking tussen Het MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO), de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz) en de WissemaGroup.

De digitale transformatie, wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd en belooft grote veranderingen. Denk aan de grootschalige verzameling van data en de veelal nog onbegrepen mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en vraagstukken op de gebieden van bijvoorbeeld privacy en gelijke behandeling.

 In het Webinar werd door de diverse sprekers ingegaan op de vraag wat deze digitale transformatie voor jouw organisatie betekent. Welke rol moet de medezeggenschap kiezen?

Centraal stond het onderzoek van Saheli Chowdhury aan de Vrije Universiteit over de vraag: hoe beïnvloedt de mindset van de ondernemingsraad?

  • de ontwikkeling van de digitale volwassenheid en
  • de positie van de ondernemingsraad als stakeholder in de digitale transformatie?

Het MNO en de WissemaGroup hebben het onderzoek mede gesteund en mogelijk gemaakt. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat een open mindset van de or zorgt voor een grotere betrokkenheid en rol in de waarde creatie door de digitale transformatie. Dit is in het belang van werknemers en de onderneming.

De NVMz, de Wissema Group en het MNO hadden ook een enquête uitgezet voorafgaand aan het Webinar. Daarin werd o.a. gevraagd wat de ondernemingsraad op dit moment doet met betrekking tot digitale transformatie? Daaruit bleek dat er voor de Mz nog een (digitale) wereld te winnen is.

In het kader van theorie naar praktijk illustreerde Joost van der Burgt or lid van DNB (De Nederlandse Bank) hoe de medezeggenschap betrokken kan zijn bij een dergelijk transformatie traject en welke aspecten daarbij aandacht behoeven.

Shirley Mathoera voorzitter van de NVMz sloot de bijeenkomst af met wat or-en uit het Webinar zouden kunnen meenemen.

© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden