Webinar De toekomst van werk: de digitale transformatie

De digitale transformatie verandert het werk, de organisatie en haar businessmodel. Werk aan de winkel dus, voor de OR. Zo luidde de kernboodschap tijdens het webinar over digitale transformatie op 2 juni, georganiseerd door de NVMedezeggenschap en de WissemaGroup. 

 Onderzoek

Najaar 2020 deed de WissemaGroup onderzoek binnen de medezeggenschap naar digitale transformatie. Enkele conclusies: de deelnemende OR-en verwachten dat hun organisatie in de komende 3 tot 5 jaar flink zal veranderen. Over het algemeen beoordelen zij de veranderingen als gunstig voor de medewerkers. Toch hebben zij ook zorgen over het verdwijnen van werkgelegenheid en over werknemers die de overstap naar de nieuwe tijd maar moeilijk kunnen maken. 

Rol bij digitale transformatie

Ondanks de verwachte veranderingen blijken de ondernemingsraden nog niet bijster actief op dit terrein. Toetsen van de plannen en bewaken van wettelijke kaders zien de ondernemingsraden als hun belangrijkste rol bij digitale transformatie.

Om echt invloed te hebben op deze ontwikkeling die eenieder in de organisatie raakt, is meer nodig. Allereerst meer kennis en inzicht. Het is raadzaam dat de medezeggenschap zich verdiept in de nieuwe ontwikkelingen en wat deze betekenen voor de organisatie. Verder gaat het erom welke rol de OR kiest: enkel een toetsende rol of een proactieve rol waarbij de OR eigen ideeën aandraagt.

Praktijkvoorbeelden

Het webinar bood ook twee voorbeelden hoe als OR om te gaan met de digitale transformatie. Onder het motto ‘Mijn werk voor morgen is nu! Samen aan de slag met bewustwording’ vertelde OR-voorzitter Tineke de Roo hoe de medezeggenschap bij Albert Heijn collega’s probeert mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen. En Francisca Tanis, ambtelijk secretaris OR van het Maxima Medisch Centrum vertelde over de ambitie van de OR: tussen 2019 en 2023 25% van de fysieke zorg vervangen, voorkomen of verplaatsen. Middelen daarbij zijn onder meer: digitale zorg en preventie. De OR gaat voor wendbare,  interactieve medezeggenschap. 

Meer weten over dit thema van de toekomst? Lees het onderzoeksverslag en de praktijkverhalen van Albert Heijn en het Maxima Medisch Centrum. 

© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden