Skip to main content

Event ‘Nieuwe verbindingen; de toekomst van de medezeggenschap’ (Canceled)

Op 17 mei 2022

Dit jaar vindt het Event ‘Nieuwe vormen van medezeggenschap’ weer plaats. Namelijk op 17 mei 2022 met als thema ‘Nieuwe verbindingen; de toekomst van de medezeggenschap’


Wat houdt het Event in?

Medezeggenschap, zeggenschap en toezicht zijn al jaren op zoek naar nieuwe invulling van hun rollen. De huidige vorm lijkt niet meer te passen in nieuwe organisatievormen en ontwikkelingen en verliezen daardoor hun effect.

Ook zien wij steeds duidelijker nieuwe ontwikkelingen en trends in de medezeggenschap van de toekomst:

  • Toenemende complexiteit zowel op technologisch gebied als internationalisering en globalisering;
  • De toenemende vraag naar duurzaam denken en doen;
  • De steeds sterkere roep om een verbindende rol tussen alle werknemers en de bestuurder/organisatie.

Dit Event ‘Nieuwe verbindingen; de toekomst van de medezeggenschap’ staat in het teken van ‘een nieuw samenspel tussen medewerker, bestuurder, OR en toezicht’.

Kijk voor meer informatie op: https://www.sbiformaat.nl/training/nieuwe-vormen-van-medezeggenschap-2022/