Bestuur

Bestuursleden worden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemd en uit hun midden kiezen ze zelf het Dagelijks Bestuur (DB) zoals voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij kennen de praktijk van de medezeggenschap en hebben bestuurlijke ervaring.

Het bestuur ziet zichzelf als faciliteit van de vereniging door sturing te geven aan processen om de doelen te behalen. Bestuursleden stellen zich ten dienste aan het geheel. Ze voeren dit overigens uit op vrijwillige basis en zonder salaris. De leden van het dagelijks bestuur besteden 8 tot 12 uur per week tijd. Dat is de reden dat zij een vrijwilligersbijdrage ontvangen.

De leden van de vereniging hebben de zeggenschap over de inhoud want de NVMedezeggenschap is namelijk een vereniging voor, door en van de leden.

 • Shirley Mathoera

  Voorzitter DB lid

 • Nico Sleeuwenhoek
  Penningmeester, DB lid
 • Marianne van der Pol

  Secretaris DB lid

 • Rachid Adbaili

  Algemeen Bestuurslid

 • Richard van Slingerland

  Algemeen Bestuurslid

 • Marloes Steenhuisen

  Algemeen Bestuurslid

Shirley Mathoera (voorzitter)

Waarom moeilijk doen als het samen kan

Breng mensen samen, verbind ze zodat ze elkaar gaan begrijpen en kunnen samenwerken. In de Medezeggenschap draait het om samenwerken: samen plannen maken voor de toekomst, samen strijden voor het beste voor je organisatie en voor de medewerkers, samen in gesprek zijn om het beste ervan te maken. Ik ben een voorstander van dialoog met elkaar in alle lagen van je organisatie en zeker ook in de gouden driehoek. Oprecht naar elkaar luisteren is de eerste stap om waardevolle dialogen te voeren.

Mijn naam is Shirley Mathoera, ik ben werkzaam bij de WissemaGroup en sinds juni 2014 bestuurslid bij de NVMz. Waarom? Ik denk dat we in de Medezeggenschap meer kunnen bereiken met elkaar. De NVMz heeft als motto: ‘voor, door en met elkaar’!

Nico Sleeuwenhoek (penningmeester)

Medezeggenschap is Mede Zeggenschap

Ben al jaren bestuurslid/penningmeester bij POGGL en heb in het verleden 25 jaar een rol in de Medezeggenschap gehad. Mijn gedachtengoed is “Meedenken is Meedoen”. Ik houd mij vooral bezig met de zaken waar mijn capaciteit ligt, dus alle financiële lijnen in de gaten houden, juist en tijdig verwerken; cijfers is echt mijn ding! Bij NVMz ben ik penningmeester en zorg ervoor dat de financiën op orde is.

Naast mijn bestuursfunctie geniet ik vooral van de goede dingen van het leven, voetbalscheidsrechter, vogels kweken en vakanties.

Marianne van der Pol (secretaris)

Medezeggenschap moet zichtbaar worden

Mensen in de medezeggenschap werken ontzettend hard, maar ze krijgen lang niet altijd de waardering die hen toekomt. Dat is me duidelijk geworden in mijn jarenlange betrokkenheid bij medezeggenschap, eerst als ambtelijk secretaris, toen als trainer en daarna als beleidsadviseur. Maar medezeggenschap heeft meerwaarde en dat mag gezien worden. Voor die betere zichtbaarheid wil ik mij inzetten in het bestuur van de NVMedezeggenschap.

Richard van Slingerland (bestuurslid)

Mijn motivatie komt voort uit mijn passie om iets te willen betekenen voor alle medewerkers in de medezeggenschap

Ik ben 49 jaar jong en ik woon in Schoonhoven. Ik werk 14 jaar bij het Rijk, heb bij diverse departementen gewerkt (in beleid en bij uitvoeringsdiensten) en ben al geruime tijd actief binnen de medezeggenschap. Sinds april 2016 ben ik de voorzitter van de Departementale Ondernemingsraad van het ministerie van Binnenlandse Zaken (10.000 medewerkers) en lid van het dagelijkse bestuur van de Groepsondernemingsraad van het hele Rijk (110.000 medewerkers). Dit geeft mij een goed beeld waar onderwerpen thuishoren en hierdoor kan ik een bestuurder beter aanspreken, als hij de Medezeggenschap weer eens “vergeet”. Dit strategisch handelingsperspectief is mijn toegevoegde waarde voor de NVMz. Omdat ik op verschillende plekken heb gewerkt (beleid, uitvoering, bedrijfsvoering) kan ik daarbij ook alle invalshoeken betrekken en beschouwen. Vanuit de medezeggenschap ben ik actief voor diverse werkgroepen, commissies en ik ben kaderlid van de FNV. Door deze betrokkenheid en mijn ervaring als OR-lid, ben ik van mening dat ik een goede bijdrage kan leveren aan het bestuur van de NVMz.

Rachid Adbaili (bestuurslid)

Medezeggenschap is een VAK en kunst tegelijkertijd.

Mijn naam is Rachid Adbaili, ik ben werkzaam bij Unilever en sinds 2014 actief in de medezeggenschap. Ik ben zowel voorzitter bij de Lokale OR (Marketing & Sales Organisatie) als voorzitter op Centraal niveau (COR). Ook ben ik lid van het dagelijks bestuur bij de Europese ondernemingsraad en de Europese LEAD van het Future of Work programma vanuit de medezeggenschap, waarbij we samenwerken met de leiding van Unilever. Sinds kort ben ik nu ook bestuurslid van de NVMz. Waarom? Door haar unieke positie in Nederland kan de NVMz eraan bijdragen de medezeggenschap weer op de kaart te zetten als een wezenlijke en waardige belanghebbende in deze onstuimige wereld. 

In de tijd dat de medezeggenschap in het leven is geroepen, waren de structuren, werkwijze en manier van communiceren helder en duidelijk. Iedereen wist waar hij of zij aan toe was. Eenieder had zijn eigen taken en verantwoordelijkheden in een gelaagde hiërarchie. Daarnaast bestond er een duidelijk scheiding tussen werk en privé.

Die tijden zijn veranderd, we leven nu in een VUCA (volatility (volatiel), uncertainty (onzeker), complexity (complex), en ambiguity (ambigue)) wereld. Waarin structuren minder duidelijk worden, de informatie heel snel gaat via verschillende kanalen en de ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen. Daarbij komt nog de onzekerheid van wat de dag van morgen ons zal gaan brengen. Waardoor je altijd alert en actief moet blijven.  Om in deze onstuimige wereld je “mannetje” te kunnen staan, moet je als medezeggenschap echt wel wat in je mars hebben. Daarbij wordt er meer en meer gevraagd in minder tijd.

Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz) als een netwerk/platform-organisatie kan fungeren voor jullie, onze leden. We willen licht in de duisternis werpen en je de juiste informatie en het geschikte gereedschap aanreiken. Zo kun je je vak beter verstaan en er ook nog een mooi kunstwerk van maken. Met als einddoel dat jullie medezeggenschap als volwaardige stakeholder wordt gezien. 

Marloes Steenhuisen (bestuurslid)

Jong + Oud = Goud!

Mijn naam is Marloes Steenhuisen, ik ben werkzaam in het UMC Utrecht en nu sinds 3 jaar actief binnen de medezeggenschap. Ik ben lid van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad in het UMC Utrecht en heb aan verschillende projecten meegewerkt om jongeren te betrekken en enthousiast te maken voor de medezeggenschap.

Op dit moment zijn jongeren ondervertegenwoordigd binnen de medezeggenschap, terwijl dit straks wel de grootste groep op de arbeidsmarkt is. Het is belangrijk dat jongeren ook goed vertegenwoordigd zijn binnen de medezeggenschap al zijn daar mogelijk andere strategieën en structuren voor nodig dan we gewend zijn. De kracht van een goede afspiegeling van de organisatie binnen de medezeggenschap is wat mij betreft ook de samenwerking tussen de verschillende generaties. De arbeidsmarkt is nu eenmaal veranderd en ik denk dat we hier in de medezeggenschap ook op in moeten spelen, daar wil ik mij als bestuurslid van de NVMz graag voor inzetten!

© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden