Downloads Vereniging

Downloads Algemene Leden Vergadering 2022

  • Uitvoering kascontrole 2021

  • Baten en lasten 2021

  • Jaarverslag 2021

  • Begroting 2022

  • Verkiezing nieuw bestuurslid en benoeming van een bestuurslid

© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden