Skip to main content

Anderen over de NVMz

Leden over de NVMz

OR ActiVite

Al jaren zijn we als OR van ActiVite lid van de NVMz en zijn we aanwezig bij de bijeenkomsten die door de NVMz worden georganiseerd. Als OR vinden we het belangrijk om in contact te zijn met andere OR’en uit de sector Zorg maar ook met OR’en uit andere sectoren. De NVMz biedt ons deze mogelijkheid om bij de bijeenkomsten aan te sluiten, kennis op te doen en ervaringen met andere OR’en uit te wisselen. NVMz zet in op brede medezeggeschapsthema’s die erg interessant zijn en waar we als OR graag gebruik van maken.

We hechten waarde aan de contacten die NVMz heeft met o.a. de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER om medezeggenschapthema’s en het belang van medezeggenschap onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek. De NVMz heeft de mogelijkheid om enquêtes te houden onder haar leden en als lid van dit platform hebben wij op die manier toegang tot informatie die wij weer kunnen inzetten in ons werk als OR. Kortom NVMz is voor ons een platform waarmee we ons netwerk als OR kunnen uitbreiden en onze kennis als OR kunnen vergroten!

Karin Janssen

Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad
OR ActiVite