Skip to main content

Over NVMz

Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging die zich sterk maakt voor goede medezeggenschap. De Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap is opgericht in 1997 en zet zich in voor de belangen van haar leden en voor medezeggenschap in het algemeen. Bij de NVMz zijn 37 ondernemingsraden aangesloten en vier platforms van ondernemingsraden. Bij elkaar vertegenwoordigen wij ruim 600.000 werknemers in Nederland. De NVMz is het enige landelijke platform voor de medezeggenschap.

Medezeggenschap staat voor verbinding, tussen het management van de organisatie en de medewerkers via een gekozen vertegenwoordiging.

Nu organisaties in hoog tempo veranderen door internationalisering, digitale transformatie en robotisering is goed contact tussen management en medewerkers van groot belang. Verandering van de organisatie vraagt ontwikkeling van de medewerkers, ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe skills. Medewerkers kennen de klanten en hun wensen en kunnen toekomstplannen in de juiste richting bijsturen.

NVMz ziet voor de medezeggenschap een belangrijke rol weggelegd. De medezeggenschap is bij uitstek in de positie de dialoog met medewerkers aan te gaan en hun ideeën, zorgen, vragen en suggesties op te halen en bij het management onder de aandacht te brengen.

Zo'n dialoog hoeft niet te wachten op een adviesaanvraag of plan van het management. Een voortdurende dialoog zorgt voortdurend voor nieuwe ideeën en mobiliseert enthousiasme en betrokkenheid.

Dialoog hoeft ook niet bij de grenzen van de organisaties op te houden. Stakeholders, kennisinstituten, brancheorganisaties en collega-medezeggenschappers kunnen de inzichten van iedere ondernemingsraad verrijken en de dialoog binnen de organisatie naar een hoger niveau tillen.

NVMz verbindt ondernemingsraden, ondernemingsraadleden en kennisinstituten en brengt hen samen rondom actuele thema's. Dat zijn nu:

  • Duurzame inzetbaarheid/leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • Werkdruk
  • Demografie; jongeren en ouderen
  • Digitale transformatie
  • Diversiteit; inclusiviteit