Sponsorblog

Waar op richten tijdens een adviesaanvraag met ontslagen?

31 augustus 2020

De afgelopen maanden zien wij een stijging van het aantal adviesaanvragen, waarbij er sprake is van personele gevolgen, in de vorm van boventallige functies. De coronamaatregelen zorgen voor deze stijging, maar er zijn ook diverse andere redenen waarom er interne wijzigingen plaatsvinden en functies ophouden te bestaan. Vaak is dit een complexe taak voor de ondernemingsraad (OR) waarbij expertise belangrijk is op gebied van arbeidsrecht en reorganisaties. Daarnaast kan het lastig zijn om objectief te kijken naar veranderingen, en zijn OR leden geneigd vooral naar de personele gevolgen en de maatregelen te kijken. Maar is dit wel waar je als OR op wilt richten? Je met er immers ook voor de organisatie en het toekomstperspectief. Richt je dus als OR op de gehele aanvraag.

Wat houden we over aan Corona?

30 juni 2020
Het Nieuwe Werken is terug.

Covid-19  grijpt minder en minder om zich heen en langzaam maar zeker veert Nederland terug naar een ‘normale’ manier van werken. Het woord ‘normaal’ draagt wel in zich dat er een nieuwe norm gaat ontstaan .
We houden meer afstand tot collega’s, met klanten zijn we via beeldbellen in contact en we zijn minder op kantoor of misschien nog helemaal niet op kantoor.
Eerste onderzoeken laten zien dat veel organisaties  werken vanuit huis, digitaal vergaderen en op andere tijden je werkzaamheden verrichten, willen vast houden.
Wat is de rol van de Ondernemingsraad bij deze ontwikkelingen?

© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden