Skip to main content

Sponsorblog

‘Pensioen is een essentieel deel van je toekomst’

06 januari 2022

Montae & Partners is vanaf 2022 sponsor van de NVMz. Beide organisaties kijken uit naar deze samenwerking met een gedeelde missie; want ze delen de overtuiging dat iedere ondernemingsraad wat met de arbeidsvoorwaarde pensioen ‘moet’. Het is immers belangrijk dat de OR ook op dit onderwerp een gedegen gesprekpartner voor de directie is. Zéker nu iedere onderneming voor 1 januari 2027 zijn pensioenregeling moet aanpassen vanwege het Pensioenakkoord. Werk aan de winkel dus voor de leden van de NVMz.

Inge Bakker vertelt graag meer over de samenwerking met de NVMz. Inge is gepokt en gemazeld als het om de onderwerpen medezeggenschap en pensioen gaat. Ze werkt als senior pensioenadviseur bij Montae & Partners. Ook is ze voorzitter van de kersverse MZ van deze organisatie.

Het Medezeggenschapslandschap

17 februari 2021

Sinds een jaar ben ik sponsor van de Nederlandse Verenging voor Medezeggenschap (NVMz) en ben ik in het najaar gevraagd een blog te schrijven voor de website/nieuwsbrief. Dit doe ik natuurlijk graag en tegelijkertijd vraag ik mij af wie zijn mijn lezers? Wie zijn er lid van de NVMz? Zijn het met name or-leden van grote organisaties, of betrokken ambtelijk secretarissen? En waarom zijn ze lid? Waarom bent u lid?

De Allereerste Maand van de Strategische Medezeggenschap

14 november 2020

Bij een van mijn vorige werkgevers was het goed gebruik om met regelmaat ‘De maand van...’ te organiseren. Dan stelden we een belangrijke activiteit waar medewerkers nooit aan toe kwamen, een maand lang centraal. Op de een of andere manier lukte het dan wel om zaken voor elkaar te krijgen. Zo verdwenen achterstanden in dossiers en stapels van bureaus (clean desk). Zo´n oproep om een maand echt te focussen op iets wat je allemaal belangrijk vindt  maar toch te makkelijk laat liggen, haalt blijkbaar het beste in mensen naar boven. Niet zo gek dus dat onderzoek van het AMC aantoont dat door ‘Stoptober’ 70 procent van de deelnemers echt stopt met roken.

Zonder financieel inzicht loopt iedere OR achter de feiten aan

01 november 2020

80% van alle adviesaanvragen heeft een financiële aanleiding: er wordt bijvoorbeeld verlies gemaakt (of onvoldoende winst), er moet geïnvesteerd worden of er is in het verleden juist te weinig geïnvesteerd, de aandeelhouders zijn ontevreden of er klopt een nieuwe eigenaar aan.

Helaas worden veel te veel ondernemingsraden nog steeds verrast door ingrijpende adviesaanvragen. Terwijl vaak al uit de eerdere cijfers opgemaakt kon worden dat het voorgenomen besluit er aan zat te komen. Een OR die proactief wil zijn, initiatief wil nemen en vroegtijdig betrokken wil zijn, zal dus ook de financiële prestaties moeten kunnen beoordelen. Helaas is dat nog niet zo makkelijk. De jaarrekening staat vol met getallen, maar zonder referentiekader zeggen die niet zo veel. De manager finance is vaak best bereid de cijfers toe te lichten, maar welke vragen moet je aan hem of haar stellen? En welke cijfers of getallen doen er nou echt toe? En wat betekenen deze getallen voor het organisatiebeleid?

Waar op richten tijdens een adviesaanvraag met ontslagen?

31 augustus 2020

De afgelopen maanden zien wij een stijging van het aantal adviesaanvragen, waarbij er sprake is van personele gevolgen, in de vorm van boventallige functies. De coronamaatregelen zorgen voor deze stijging, maar er zijn ook diverse andere redenen waarom er interne wijzigingen plaatsvinden en functies ophouden te bestaan. Vaak is dit een complexe taak voor de ondernemingsraad (OR) waarbij expertise belangrijk is op gebied van arbeidsrecht en reorganisaties. Daarnaast kan het lastig zijn om objectief te kijken naar veranderingen, en zijn OR leden geneigd vooral naar de personele gevolgen en de maatregelen te kijken. Maar is dit wel waar je als OR op wilt richten? Je met er immers ook voor de organisatie en het toekomstperspectief. Richt je dus als OR op de gehele aanvraag.

Wat houden we over aan Corona?

30 juni 2020
Het Nieuwe Werken is terug.

Covid-19  grijpt minder en minder om zich heen en langzaam maar zeker veert Nederland terug naar een ‘normale’ manier van werken. Het woord ‘normaal’ draagt wel in zich dat er een nieuwe norm gaat ontstaan .
We houden meer afstand tot collega’s, met klanten zijn we via beeldbellen in contact en we zijn minder op kantoor of misschien nog helemaal niet op kantoor.
Eerste onderzoeken laten zien dat veel organisaties  werken vanuit huis, digitaal vergaderen en op andere tijden je werkzaamheden verrichten, willen vast houden.
Wat is de rol van de Ondernemingsraad bij deze ontwikkelingen?