Alliantie Medezeggenschap en Governance geeft samen met partners visie op actualisering Corporate Governace Code

03 mei 2022

 De SER en NR Governance (voorheen ‘Nationaal Register’) hebben in 2015 het initiatief genomen tot oprichting van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (‘Alliantie’), zie de website. Inmiddels kent de Alliantie een groot aantal partners, zo ook NVMz!

Een terugblik op de NVMz themamiddag "De strategie van verbinding"

04 april 2022

Wat houdt sociale innovatie in? En welke kansen biedt dit voor de medezeggenschap? Tijdens de themamiddag van de NVMz, en tevens haar 25-jarig jubileum, op 15 maart zijn bijzondere sprekers hierover in dialoog gegaan met de aanwezige NVMz-leden. Daarnaast werd ook de prijs voor de “Ondernemingsraad van het Jaar” uitgereikt, en was er voor de aanwezigen uiteraard volop de gelegenheid tot het versterken en uitbreiden van het eigen netwerk.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen: enquête NVMz, MNO en SER/CBM

04 april 2022

Enquête: hoe gaat u als or of pvt om met strategische vraagstukken?

Ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en duurzaamheid hebben invloed op ondernemingen en leiden tot allerlei strategische vraagstukken. Deze ontwikkelingen gaan steeds sneller en het worden er steeds meer. Hoe gaan ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen hiermee om? Met de enquête ‘medezeggenschap en strategische vraagstukken’ willen we dit inventariseren om hier via verschillende activiteiten op in te kunnen spelen.

SER advies: Hybride werken vraagt om goede balans tussen zeggenschap en maatwerk

04 april 2022

Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, gaat steeds vaker voorkomen. In het advies Hybride werken beveelt de SER aan om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten.

Daarnaast dienen werkgevers over voldoende mogelijkheden tot maatwerk te beschikken bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie. Van belang is bovendien om het overleg tussen werkgever en werknemer hierover te stimuleren om gezamenlijk tot afspraken te komen. Zo kan iedereen de kansen benutten die hybride werken biedt.

Nieuwsbericht SER - Kyra Keybets

06 januari 2022

Sinds 2013 geeft de Wet op de ondernemingsraden de Sociaal-Economische Raad de taak om medezeggenschap te bevorderen. We doen dat door adviezen te geven, bijvoorbeeld over de verkorting van de termijnen van actief en passief kiesrecht.  Door onderwerpen die belangrijk zijn voor de medezeggenschap te agenderen en handreikingen en brochures te maken. Door bijeenkomsten en activiteiten voor ondernemingsraadsleden, bestuurders en toezichthouders te organiseren. Steeds over actuele onderwerpen bijvoorbeeld jongeren en medezeggenschap en de invloed van de or bij technologie en de energietransitie. Aansluitend bij de behoeften van al die mensen die dagelijks actief zijn in ondernemingen en instellingen. Aanvullend bij activiteiten die door trainingsbureaus, opleiders en belangenverenigingen worden gedaan. We werken dan ook heel graag samen met de enthousiaste (vrijwillige!) bestuursleden van de NVMz. Door hun contacten in het veld kunnen zij als onze ‘critical friend’  fungeren. Afgelopen jaar hebben we samen hard gewerkt aan een heel succesvolle  maand van de medezeggenschap (november 2021). Daar gaan we in 2022 graag mee door. Samen werken, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan ons gezamenlijk belang: het versterken van de positie en kwaliteit van medezeggenschap in Nederland. 

OR aandachtspunt: vervroegd met pensioen, het kan weer!

19 juli 2021

De een droomt ervan; de ander wil er niks van weten: eerder met pensioen gaan. Weet u al wat u met al die vrije tijd gaat doen? Nu de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk aan wordt verhoogd, wordt de vraag naar vervroegd pensioen luider. Tot voor kort was dit (bijna) geen optie, met name vanwege de fiscale regels. Maar nu weer wel.

Werkgevers die met oudere werknemers een regeling troffen om hen de periode tot de pensioengerechtigde leeftijd te laten overbruggen, werden door de belastingdienst ‘beboet’ met een pseudo-eindheffing van 52%. Deze belasting moest de optie om met prepensioen te gaan ontmoedigen.

Per 1 januari dit jaar, 2021, is dit - tijdelijk - veranderd. Dat maakt het voor werkgevers weer aantrekkelijker om werknemers vervroegd pensioen aan te bieden. Onderdeel van het pensioenakkoord van juni 2019 is dat er een RVU (regeling vervroegd uittreden) -drempelvrijstelling gaat gelden (per 1 januari 2021). Zolang de totale ontslagvergoeding onder de drempel blijft, hoeft de werkgever geen RVU-heffing van 52% af te dragen.

Oproep: BVMZ zoekt OR-en die hun eigen verhaal hebben

14 juli 2021

‘De OR heeft een eigen verhaal in een eigen taal.’

De Branchevereniging medezeggenschap (BVMZ) zoekt OR-en die hun eigen verhaal hebben. Die met hun overlegpartner in dialoog zijn, waarbij die twee verschillende werkelijkheden tot hun recht mogen komen. Ken je deze? Stuur deze namen door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat ze in het webinar op 22 september ook een eigen verhaal kunnen geven. Het webinar wordt georganiseerd als opmaat voor de Expert Meeting IV op 28 oktover 2021 van de BVMZ.

Webinar De toekomst van werk: de digitale transformatie

17 juni 2021

De digitale transformatie verandert het werk, de organisatie en haar businessmodel. Werk aan de winkel dus, voor de OR. Zo luidde de kernboodschap tijdens het webinar over digitale transformatie op 2 juni, georganiseerd door de NVMedezeggenschap en de WissemaGroup. 

Thuiswerken is maatwerk

22 maart 2021

Thuiswerken houdt de medezeggenschap flink bezig. Dat blijkt uit de reacties op de enquête naar thuiswerken die de NV Medezeggenschap dit voorjaar heeft gehouden. Reden om daarover op 22 maart een drukbezochte online themabijeenkomst te houden.

Het onderwerp is veelzijdig. Door thuiswerken verandert de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers en ook tussen collega’s onderling. Er leven tal van vragen rond thuiswerken, variërend van vergoeding voor de inrichting van de thuiswerkplek tot afspraken over de bereikbaarheid van de thuiswerkende collega: alleen tussen 9.00 en 17.00 uur of ook ’s avonds?

Webinar digitale transformatie staat online

02 februari 2021

Het Webinar over de digitale transformatie en de rol van de medezeggenschap is via YouTube terug te zien. Het Webinar kwam tot stand door samenwerking tussen Het MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO), de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz) en de WissemaGroup.

De digitale transformatie, wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd en belooft grote veranderingen. Denk aan de grootschalige verzameling van data en de veelal nog onbegrepen mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en vraagstukken op de gebieden van bijvoorbeeld privacy en gelijke behandeling.

© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden