Thuiswerken is maatwerk

22 maart 2021

Thuiswerken houdt de medezeggenschap flink bezig. Dat blijkt uit de reacties op de enquête naar thuiswerken die de NV Medezeggenschap dit voorjaar heeft gehouden. Reden om daarover op 22 maart een drukbezochte online themabijeenkomst te houden.

Het onderwerp is veelzijdig. Door thuiswerken verandert de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers en ook tussen collega’s onderling. Er leven tal van vragen rond thuiswerken, variërend van vergoeding voor de inrichting van de thuiswerkplek tot afspraken over de bereikbaarheid van de thuiswerkende collega: alleen tussen 9.00 en 17.00 uur of ook ’s avonds?

Webinar digitale transformatie staat online

02 februari 2021

Het Webinar over de digitale transformatie en de rol van de medezeggenschap is via YouTube terug te zien. Het Webinar kwam tot stand door samenwerking tussen Het MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO), de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz) en de WissemaGroup.

De digitale transformatie, wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd en belooft grote veranderingen. Denk aan de grootschalige verzameling van data en de veelal nog onbegrepen mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en vraagstukken op de gebieden van bijvoorbeeld privacy en gelijke behandeling.

Verkiezing ondernemingsraad van het jaar

26 januari 2021

De Nederlandse Vereniging voor medezeggenschap (NVMz) start met de Verkiezing van de ondernemingsraad van het jaar. Een mooi initiatief om het belang van medezeggenschap in de schijnwerpers te zetten. In de uitvoering werkt NVMz samen met ORnet/OR magazine.

Bevorderen van deelname medewerkers aan or en medezeggenschap

26 mei 2020

De SER heeft in 2019 verschillende obstakels benoemd die werknemers ervan weerhouden zitting te nemen in de ondernemingsraad (or). Ook beschreef de SER daarvoor een aantal oplossingsrichtingen.

Als vervolg daarop noemt hij in een briefadvies aan minister Koolmees enkele mogelijkheden om een aantal van de geïdentificeerde obstakels te verminderen.

Ambtelijke ondersteuning van de ondernemingsraad

01 mei 2019

De NVMedezeggenschap heeft in de periode februari-mei 2019 een raadpleging gehouden onder de leden over hun ervaringen met en opvattingen over ambtelijke ondersteuning. In totaal hebben 81 ondernemingsraden aan deze ledenraadpleging meegedaan. NVMedezeggenschap werkt momenteel samen met VASMO om standpunten verder uit te werken. Gesprekken om een terugkoppeling aan CBM/SER te geven en vervolgstappen te maken zijn gepland.

© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden