Nieuwsbericht SER - Kyra Keybets

06 januari 2022

Sinds 2013 geeft de Wet op de ondernemingsraden de Sociaal-Economische Raad de taak om medezeggenschap te bevorderen. We doen dat door adviezen te geven, bijvoorbeeld over de verkorting van de termijnen van actief en passief kiesrecht.  Door onderwerpen die belangrijk zijn voor de medezeggenschap te agenderen en handreikingen en brochures te maken. Door bijeenkomsten en activiteiten voor ondernemingsraadsleden, bestuurders en toezichthouders te organiseren. Steeds over actuele onderwerpen bijvoorbeeld jongeren en medezeggenschap en de invloed van de or bij technologie en de energietransitie. Aansluitend bij de behoeften van al die mensen die dagelijks actief zijn in ondernemingen en instellingen. Aanvullend bij activiteiten die door trainingsbureaus, opleiders en belangenverenigingen worden gedaan. We werken dan ook heel graag samen met de enthousiaste (vrijwillige!) bestuursleden van de NVMz. Door hun contacten in het veld kunnen zij als onze ‘critical friend’  fungeren. Afgelopen jaar hebben we samen hard gewerkt aan een heel succesvolle  maand van de medezeggenschap (november 2021). Daar gaan we in 2022 graag mee door. Samen werken, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan ons gezamenlijk belang: het versterken van de positie en kwaliteit van medezeggenschap in Nederland. 

OR aandachtspunt: vervroegd met pensioen, het kan weer!

19 juli 2021

De een droomt ervan; de ander wil er niks van weten: eerder met pensioen gaan. Weet u al wat u met al die vrije tijd gaat doen? Nu de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk aan wordt verhoogd, wordt de vraag naar vervroegd pensioen luider. Tot voor kort was dit (bijna) geen optie, met name vanwege de fiscale regels. Maar nu weer wel.

Werkgevers die met oudere werknemers een regeling troffen om hen de periode tot de pensioengerechtigde leeftijd te laten overbruggen, werden door de belastingdienst ‘beboet’ met een pseudo-eindheffing van 52%. Deze belasting moest de optie om met prepensioen te gaan ontmoedigen.

Per 1 januari dit jaar, 2021, is dit - tijdelijk - veranderd. Dat maakt het voor werkgevers weer aantrekkelijker om werknemers vervroegd pensioen aan te bieden. Onderdeel van het pensioenakkoord van juni 2019 is dat er een RVU (regeling vervroegd uittreden) -drempelvrijstelling gaat gelden (per 1 januari 2021). Zolang de totale ontslagvergoeding onder de drempel blijft, hoeft de werkgever geen RVU-heffing van 52% af te dragen.

Oproep: BVMZ zoekt OR-en die hun eigen verhaal hebben

14 juli 2021

‘De OR heeft een eigen verhaal in een eigen taal.’

De Branchevereniging medezeggenschap (BVMZ) zoekt OR-en die hun eigen verhaal hebben. Die met hun overlegpartner in dialoog zijn, waarbij die twee verschillende werkelijkheden tot hun recht mogen komen. Ken je deze? Stuur deze namen door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat ze in het webinar op 22 september ook een eigen verhaal kunnen geven. Het webinar wordt georganiseerd als opmaat voor de Expert Meeting IV op 28 oktover 2021 van de BVMZ.

Webinar De toekomst van werk: de digitale transformatie

17 juni 2021

De digitale transformatie verandert het werk, de organisatie en haar businessmodel. Werk aan de winkel dus, voor de OR. Zo luidde de kernboodschap tijdens het webinar over digitale transformatie op 2 juni, georganiseerd door de NVMedezeggenschap en de WissemaGroup. 

Thuiswerken is maatwerk

22 maart 2021

Thuiswerken houdt de medezeggenschap flink bezig. Dat blijkt uit de reacties op de enquête naar thuiswerken die de NV Medezeggenschap dit voorjaar heeft gehouden. Reden om daarover op 22 maart een drukbezochte online themabijeenkomst te houden.

Het onderwerp is veelzijdig. Door thuiswerken verandert de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers en ook tussen collega’s onderling. Er leven tal van vragen rond thuiswerken, variërend van vergoeding voor de inrichting van de thuiswerkplek tot afspraken over de bereikbaarheid van de thuiswerkende collega: alleen tussen 9.00 en 17.00 uur of ook ’s avonds?

Webinar digitale transformatie staat online

02 februari 2021

Het Webinar over de digitale transformatie en de rol van de medezeggenschap is via YouTube terug te zien. Het Webinar kwam tot stand door samenwerking tussen Het MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO), de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz) en de WissemaGroup.

De digitale transformatie, wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd en belooft grote veranderingen. Denk aan de grootschalige verzameling van data en de veelal nog onbegrepen mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en vraagstukken op de gebieden van bijvoorbeeld privacy en gelijke behandeling.

Verkiezing ondernemingsraad van het jaar

26 januari 2021

De Nederlandse Vereniging voor medezeggenschap (NVMz) start met de Verkiezing van de ondernemingsraad van het jaar. Een mooi initiatief om het belang van medezeggenschap in de schijnwerpers te zetten. In de uitvoering werkt NVMz samen met ORnet/OR magazine.

Bevorderen van deelname medewerkers aan or en medezeggenschap

26 mei 2020

De SER heeft in 2019 verschillende obstakels benoemd die werknemers ervan weerhouden zitting te nemen in de ondernemingsraad (or). Ook beschreef de SER daarvoor een aantal oplossingsrichtingen.

Als vervolg daarop noemt hij in een briefadvies aan minister Koolmees enkele mogelijkheden om een aantal van de geïdentificeerde obstakels te verminderen.

Ambtelijke ondersteuning van de ondernemingsraad

01 mei 2019

De NVMedezeggenschap heeft in de periode februari-mei 2019 een raadpleging gehouden onder de leden over hun ervaringen met en opvattingen over ambtelijke ondersteuning. In totaal hebben 81 ondernemingsraden aan deze ledenraadpleging meegedaan. NVMedezeggenschap werkt momenteel samen met VASMO om standpunten verder uit te werken. Gesprekken om een terugkoppeling aan CBM/SER te geven en vervolgstappen te maken zijn gepland.

© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden