Verkiezing ondernemingsraad van het jaar

21 oktober 2020

De Nederlandse Vereniging voor medezeggenschap (NVMz) start met de Verkiezing van de ondernemingsraad van het jaar. Een mooi initiatief om het belang van medezeggenschap in de schijnwerpers te zetten. In de uitvoering werkt NVMz samen met ORnet/OR magazine.

Bevorderen van deelname medewerkers aan or en medezeggenschap

26 mei 2020

De SER heeft in 2019 verschillende obstakels benoemd die werknemers ervan weerhouden zitting te nemen in de ondernemingsraad (or). Ook beschreef de SER daarvoor een aantal oplossingsrichtingen.

Als vervolg daarop noemt hij in een briefadvies aan minister Koolmees enkele mogelijkheden om een aantal van de ge√Įdentificeerde obstakels te verminderen.

Ambtelijke ondersteuning van de ondernemingsraad

01 mei 2019

De NVMedezeggenschap heeft in de periode februari-mei 2019 een raadpleging gehouden onder de leden over hun ervaringen met en opvattingen over ambtelijke ondersteuning. In totaal hebben 81 ondernemingsraden aan deze ledenraadpleging meegedaan. NVMedezeggenschap werkt momenteel samen met VASMO om standpunten verder uit te werken. Gesprekken om een terugkoppeling aan CBM/SER te geven en vervolgstappen te maken zijn gepland.

¬© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden