Skip to main content

Online workshop: het nieuwe pensioenstelsel van triple A - pensioen perspectief (Canceled)

Van 13 september 2022 16:00 tot 17:30
Bij Online

Het pensioenakkoord tussen sociale partners en de overheid van juni 2019 is eindelijk uitgewerkt in nieuwe pensioenwetgeving! De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2023.

De komende maanden zullen de spreekwoordelijke “punten op de i” worden gezet. 

Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan onze praktische en interactieve online Workshop HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL van Triple A - pensioen perspectief op dinsdag 13 september 2022 van 16.00u tot 17.30u. 


 We nemen de belangrijkste punten met jullie door: 

 • Gelijke premie, dalende pensioenopbouw
 • Keuze solidair of flexibel contract
 • Vereenvoudiging partner- en wezenpensioen
 • Keuze wel/niet invaren opgebouwd pensioen
 • Overgangsrecht huidige pensioenregeling
 • 10% pensioenopname ineens

Tijdens de workshop gaan we vooral kijken naar de keuzes die de werkgever heeft en wat daarvan de consequenties voor de pensioenopbouw zijn:

 • Is compensatie nodig, zo ja hoe?
 • Communicatie naar de werknemers

Dit alles gecombineerd met de belangrijkste vraag:

 • Wat betekent dit voor de medezeggenschap?
 • Wat zijn de acties?
 • Wanneer moeten we in actie komen?
 • Wat wordt er van ons verwacht?
 • Welke hulp en expertise hebben we hiervoor nodig?

Wij zien jullie heel graag op dinsdag 13 september.

Meld je direct aan door te klikken op deze link:

 Aanmelden workshop Het nieuwe pensioenstelsel