Skip to main content

Wat houden we over aan Corona?

Het Nieuwe Werken is terug.

Covid-19  grijpt minder en minder om zich heen en langzaam maar zeker veert Nederland terug naar een ‘normale’ manier van werken. Het woord ‘normaal’ draagt wel in zich dat er een nieuwe norm gaat ontstaan .
We houden meer afstand tot collega’s, met klanten zijn we via beeldbellen in contact en we zijn minder op kantoor of misschien nog helemaal niet op kantoor.
Eerste onderzoeken laten zien dat veel organisaties  werken vanuit huis, digitaal vergaderen en op andere tijden je werkzaamheden verrichten, willen vast houden.
Wat is de rol van de Ondernemingsraad bij deze ontwikkelingen?

Back tot the future
Ruim tien jaar geleden was plaats en tijd onafhankelijk werken een ware hype. Nieuwe kantoor- en mobiliteitsconcepten werden ontwikkeld. Mede door de vorige crisis zijn heel veel initiatieven tot stilstand gekomen. Nu zorgen de RIVM aanwijzingen er voor dat we de oude plannen weer af kunnen stoffen.
Ondernemingsraden hebben een belangrijke rol bij deze ontwikkelingen. Er zijn een aantal aspecten aan thuiswerken die de aandacht van de OR verdienen.

VGWM
De meeste werkplekken in onze kantoren voldoen aan allerlei ergonomische eisen. De oppervlakte van een werkplek, de kwaliteit van een stoel , de hoogte van een tafel en het klimaat in een werkruimte het zijn allemaal onderwerpen waar Arbo coördinatoren en VGWM commissies zich druk over hebben gemaakt.
Wanneer het inderdaad zo is dat we structureel thuis gaan werken dan worden er aan die thuiswerkplek allerlei eisen gesteld die niet onderdoen voor de kwaliteitsnormen die we in onze kantoorpanden aanleggen. Zoals de werkgever in de normale organisatie er zorg voor draagt dat een medewerker geen gezondheidsschade mag oplopen op de werkplek, geldt dat ook voor de thuiswerkplek..
De verantwoordelijkheid van de werkgever voor deze zaken is vast gelegd in artikel 7:658 BW, artikel 3 van de Arbowet en artikel 5,4 in het Arbobesluit. In tijden waarop iedere organisatie de hand op knip gaat houden, bestaat de kans dat er minder oog zal zijn voor het veilig werken van medewerkers in hun huis situatie.
Alle maatregelen die er getroffen worden om thuis veilig te werken zijn instemmingplichtig. Net zoals het besluit om thuis te werken adviesplichtig is. Er gaat namelijk een andere organisatie van de arbeid ontstaan.

Welzijn
Naast de vragen met betrekking tot ergonomie, zijn er ook andere vragen die het welzijn van medewerkers raken. Niet iedereen vaart er even goed bij om weinig collega’s te zien of geen praatje te kunnen maken bij de koffieautomaat.
Aandacht voor het psychisch welbevinden van medewerkers vraagt daarmee andere maatregelen.
Op eenzelfde manier is het wijs om in de gaten te houden dat mensen werken op verantwoorde tijden en binnen een verantwoorde hoeveelheid uren.
Het vraagt dus ook een andere aandacht voor en faciliteren van medewerkers. Mensen willen door hun leidinggevende gezien worden.

Volgen
Medewerkers willen niet alleen gezien worden door hun leiding gevende. Leidinggevende willen het werk van mensen van feedback voorzien en beoordelen. Wanneer een manager ook aandacht wil hebben voor het wel en wee van zijn mensen of de momenten waarop ze aan het werk zijn, moet er een manier gevonden worden om de wijze van werken en de prestatie van medewerkers te volgen. Ook dit is een instemmingplichtige zaak.

MVO
Al deze ontwikkelingen bieden ook kansen om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. Minder uitstoot van CO2. Overbodige verdiepingen van een groot kantoorpand omvormen tot studentenhuisvesting en betere combinatie van arbeid en zorg of een betere werk en privé balans zijn kansen die voor het oprapen liggen. Ook op dit terrein liggen kansen voor een pro-actieve ondernemingsraad.

Bert de Velde Harsenhorst
Trainer adviseur SBI Formaat