Skip to main content

Het Medezeggenschapslandschap

Sinds een jaar ben ik sponsor van de Nederlandse Verenging voor Medezeggenschap (NVMz) en ben ik in het najaar gevraagd een blog te schrijven voor de website/nieuwsbrief. Dit doe ik natuurlijk graag en tegelijkertijd vraag ik mij af wie zijn mijn lezers? Wie zijn er lid van de NVMz? Zijn het met name or-leden van grote organisaties, of betrokken ambtelijk secretarissen? En waarom zijn ze lid? Waarom bent u lid?

Om het laatste te beginnen : ik juich het toe dat er een vereniging is van medezeggenschap.

Ja, er is ook een beroepsvereniging van trainers en adviseurs, de BVMP, een branchevereniging van opleidingsinstituten voor medezeggenschap, de BVMZ, maar ook een MNO, een platform voor de ondernemingsraden van multinationals. Er bestaan tevens diverse arbeidsmarktfondsen die medezeggenschapsdagen organiseren of stimuleringsprogramma’s hebben per branche zoals het  AO- fonds voor gemeenten, het arbeidsmarktfonds voor reguliere ziekenhuizen ( StAZ) , het arbeidsmarktfonds voor sociale werkplaatsen (SBCM) , het arbeidsmarktfonds voor bibliotheken BibliotheekWerk en AO-fonds Rijk.

Maar de NVMz is een verenging over de hele brede linie voor alle ondernemingsraden groot en klein, MBK en overheid, zorg en welzijn, dat is verenigd in NVMz, als gesprekspartner van de SER.

Bij de SER waar de Commissie ter Bevordering van Medezeggenschap (CBM) is onder gebracht, en waar de bedrijfscommissies zijn ondergebracht voor geschilbemiddeling en waar wordt toegezien op de bevordering van kwaliteit van trainers en instituten via het SCOOR/RZMO. Stichting Onderzoek Medezeggenschap, het SOMz, brengt ieder jaar actuele onderzoeken op het gebied van medezeggenschap, participatie en arbeidsverhoudingen onder de aandacht en verzamelt alle rapporten in een database.

NVMz fungeert hierin als verbinder op dit belangrijke thema voor goede arbeidsverhoudingen.

Verbinding,
Is het woord dat je deze dagen veel hoort, hoe houden we verbinding met elkaar? Hoe blijf je als vereniging zichtbaar, live bijeenkomsten zijn helaas even niet aan de orde, tegelijkertijd merk ik dat je nu makkelijker even een webinar bezoekt. Zo heb ik onlangs ook het webinar digitalisering bijgewoond, mede georganiseerd door de NVMz, een thema nu nog een beetje “ een ver van mijn bed show”,  maar waarvan ik mij terdege realiseer dat we als samenleving in een transitie zitten en we ongemerkt hierin gezogen worden. Bewustwording en kennis hierover helpen dan.

Tegelijkertijd bemerk ik in mijn opsomming van al die mooie organisaties dat hier wellicht ook nog een taak en/of uitdaging kan liggen voor de NVMz om e.e.a. te verbinden, al is het maar een activiteiten kalender van mooie symposia.

Ontmoeten,
Ja, een verenging schept ook verbondenheid, zoals “de verkiezing van de OR van het jaar”, je kunt je nog tot 15 november dit jaar opgeven. Doe dat,  want hoe leuk kan het zijn, als al die diverse organisaties samen van elkaar leren. Hoe doet een ieder dat medezeggenschap bedrijven? Hoe gaaf om elkaar te inspireren en te leren van elkaar, mooie voorbeelden met elkaar te delen, maar ook om zorgen of trends met elkaar aan te kaarten bij de politiek.

De noodzaak om je te verbinden aan een vereniging is misschien niet persé heel groot, maar hoe mooi kan het zijn om je medezeggenschapshart open te stellen voor andere leuke organisaties, voor verhalen en inspiratie, voor ontmoetingen en verbinding, maar ook voor agendering,  opdat we samen werken aan goede arbeidsverhoudingen.

Tineke Visser is trainer, adviseur en procesbegeleider medezeggenschap en eigenaar TienOpleidingen.nl
Contact? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.