Bevorderen van deelname medewerkers aan or en medezeggenschap

De SER heeft in 2019 verschillende obstakels benoemd die werknemers ervan weerhouden zitting te nemen in de ondernemingsraad (or). Ook beschreef de SER daarvoor een aantal oplossingsrichtingen.

Als vervolg daarop noemt hij in een briefadvies aan minister Koolmees enkele mogelijkheden om een aantal van de ge√Įdentificeerde obstakels te verminderen.

Lees verder op de website van de SER.

¬© 2019-2020 NVMz | Alle rechten voorbehouden