Skip to main content
Schijf je hier in voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbericht SER - Kyra Keybets

Sinds 2013 geeft de Wet op de ondernemingsraden de Sociaal-Economische Raad de taak om medezeggenschap te bevorderen. We doen dat door adviezen te geven, bijvoorbeeld over de verkorting van de termijnen van actief en passief kiesrecht.  Door onderwerpen die belangrijk zijn voor de medezeggenschap te agenderen en handreikingen en brochures te maken. Door bijeenkomsten en activiteiten voor ondernemingsraadsleden, bestuurders en toezichthouders te organiseren. Steeds over actuele onderwerpen bijvoorbeeld jongeren en medezeggenschap en de invloed van de or bij technologie en de energietransitie. Aansluitend bij de behoeften van al die mensen die dagelijks actief zijn in ondernemingen en instellingen. Aanvullend bij activiteiten die door trainingsbureaus, opleiders en belangenverenigingen worden gedaan. We werken dan ook heel graag samen met de enthousiaste (vrijwillige!) bestuursleden van de NVMz. Door hun contacten in het veld kunnen zij als onze ‘critical friend’  fungeren. Afgelopen jaar hebben we samen hard gewerkt aan een heel succesvolle  maand van de medezeggenschap (november 2021). Daar gaan we in 2022 graag mee door. Samen werken, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan ons gezamenlijk belang: het versterken van de positie en kwaliteit van medezeggenschap in Nederland. 

Kyra Keybets

Senior beleidsmedewerker/wnd. directeur Directie Bestuurszaken 

Sociaal-Economische Raad