Skip to main content
Schijf je hier in voor onze nieuwsbrief:

Februari MZ-maand is begonnen!

Het is zover: de aftrap van Februari MZ-maand is achter de rug. Op landgoed Zonheuvel kwamen ongeveer 90 MZ-professionals en OR-leden van verschillende organisaties bij elkaar voor een afwisselende middag met verschillende workshops én natuurlijk ook om te zien welke van de genomineerde Ondernemingsraden naar huis mocht gaan met de titel OR van het Jaar.

Vanuit het hele land kwamen trainers, medezeggenschappers en MZ-professionals naar Doorn om daar samen workshops te volgen en te praten over de maatschappelijke rol van de medezeggenschap. Ruben Houweling de (voorzitter CBM), Jaap Jongejan (voorzitter BVMZ) en Shirley Mathoera (voorzitter NVMZ) openden deze editie van de Maand van de Medezeggenschap en lichtten het thema toe. Hoe kan de medezeggenschap een essentiële rol vervullen in de beweging naar bijvoorbeeld een werkorganisatie waarin diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (nog) meer worden ervaren door de medewerkers? En welke mogelijkheden heeft een OR bij verder werken aan (fysiek en sociaal) veilige werkomstandigheden? Maar ook digitalisering is een onderwerp waarin de medezeggenschap aan de slag kan met  kansen en bedreigingen. Deze, en andere thema’s werden uitgewerkt in een viertal workshops.

In het eerste half uur werd ook kort aandacht besteed aan de brief van minister Van Gennip (SZW) over de medezeggenschap. Uit onderzoek blijkt dat bij 70% van de organisaties die medezeggenschap ingericht zouden moeten hebben, dit inderdaad het geval is. Dat lijkt op zich een hoopgevend percentage. De Minister wil echter actie ondernemen op de 30% waar nog geen medezeggenschap is georganiseerd, en dat is een goede zaak. Zij zal informatie ophalen bij onder meer de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER, en in het werkveld.

Verbinding en dialoog

“Een goed werkende OR zorgt voor verbinding en dialoog tussen bestuur en werkvloer”, zo vatte een van de sprekers de rol van de OR samen. Dit is goed te zien in de dagelijkse praktijk van veel Ondernemingsraden. De OR krijgt een steeds grotere rol in of neemt het voortouw bij het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s. Dit was ook de rode draad in de workshops.

Workshops

De eerste workshop had als themaDiversiteit en inclusie”. Op een speelse manier werden onderwerpen als kansgelijkheid en verbinding verkend, waarbij de ervaring van de deelnemers centraal stond.

De tweede sessie ging in op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Centraal hierin stond de rol van de medezeggenschap: welke instrumenten zijn er voor een OR op dit gebied en hoe kun je ze optimaal inzetten?

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vormden het onderwerp van de derde sessie. De medezeggenschap kan veel invloed hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel aangeduid als Sustainable Development Goals (SDG’s) worden hierbij steeds vaker als leidraad voor strategisch beleid gebruikt.

In de vierde sessie ging het over good governance. Medezeggenschap is onlosmakelijk verbonden met de strategie van de onderneming en is essentieel als schakel tussen de werkvloer en de bestuurskamer. Een goed samenspel tussen OR-leden, bestuurders en toezichthouders toe. Hoe kun je je rol optimaal benutten?

Na afloop van de beide workshop rondes kwamen de deelnemers en trainers terug in de zaal voor een plenaire terugkoppeling per workshop . De indruk was dat het leerzame workshops waren waarin duidelijk een koppeling werd gelegd met de praktijk van de medezeggenschap.

Interessante publicaties en aanpassing WOR

Tijdens de bijeenkomst werd ook aangekondigd dat er op korte termijn twee nieuwe boeken over medezeggenschap zullen verschijnen. Het eerste is een boek van Loe Sprengers, bekend als juridisch deskundige en adviseur met specialisme medezeggenschap met meer dan 30 jaar ervaring. Zijn boek, simpelweg genaamd “De Ondernemingsraad” (in de reeks “Sociaal Recht”) werd op 1 februari gepubliceerd.  Het tweede boek dat binnenkort verschijnt is “Medezeggenschap in breed perspectief”, door Renate Vink

Een andere aankondiging betrof de aanstaande wijzigingen in de Wet op de Ondernemingsraden. De WOR wordt niet alleen geactualiseerd; ook de rol van de OR wordt verder versterkt.

OR van het jaar is…

Het laatste onderdeel van het programma was ook een van de meest spannende: de bekendmaking van de OR van het jaar. Drie Ondernemingsraden waren genomineerd. Er werd een korte toelichting gegeven op hun nominatie. Het bleken alle drie mooie, inspirerende voorbeelden van wat een OR kan bereiken en deze waren door een jury beoordeeld op criteria zoals een duidelijke visie, het betrekken van stakeholders, zelfreflectie en organisatiesensitiviteit. Alle drie waren ze de titel OR van het jaar waardig, maar uiteraard kan er maar één winnen. NVMZ-bestuurslid Rachid Adbaili overhandigde onder luid applaus de eerste prijs aan Sius. Tijdens de borrel die volgde was er ruimschoots gelegenheid voor de aanwezigen om met elkaar in gesprek te gaan over de bijeenkomst – en over alle andere MZ-zaken.

Succesvolle bijeenkomst met een vervolg
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde bijeenkomst, die door de aanwezigen werd gewaardeerd om de gevarieerde uitwerking van het thema en de interessante workshops. Zoals één van de deelnemers het omschreef: een inspirerende bijeenkomst waarin tal van ideeën werden opgedaan en nieuwe contacten werden gelegd.

Op 27 februari is er een bijeenkomst bij de SER, waarin enkele van de thema’s wellicht nog nader uit worden gediept. Op de site https://februari-mz-maand.nl lees je meer hierover.